Zaokrúhľovanie čísel

Gap-fill exercise

Doplň do políčok správne zaokrúhlené číslo.
Číslo 3413 po zaokrúhlení na desiatky bude , po zaokrúhlení na stovky a po zaokrúhlení na tisícky .

Číslo 5637 po zaokrúhlení na desiatky bude , po zaokrúhlení na stovky a po zaokrúhlení na tisícky .

Číslo 8575 po zaokrúhlení na desiatky bude , po zaokrúhlení na stovky a po zaokrúhlení na tisícky .

Číslo 16097 po zaokrúhlení na desiatky bude , po zaokrúhlení na stovky a po zaokrúhlení na tisícky .

Číslo 5,32 po zaokrúhlení na desatiny bude a po zaokrúhlení na jednotky .

Číslo 0,83 po zaokrúhlení na desatiny bude a po zaokrúhlení na jednotky .

Číslo 18,457 po zaokrúhlení na desatiny bude a po zaokrúhlení na jednotky .

Číslo 75,894 po zaokrúhlení na stotiny bude ; po zaokrúhlení na desatiny a po zaokrúhlení na jednotky .