Desatinné čísla - sčitovanie a odčítavanie

Gap-fill exercise

Doplň správne hodnoty súčtu a rozdielu.

1. Súčet čísel 7,5 a 2,3 je . Ich rozdiel je .

2. Súčet čísel 6,75 a 5,04 je . Ich rozdiel je .

3. Súčet čísel 9,64 a 6,18 je . Ich rozdiel je .

4. Súčet čísel 1,906 a 0,05 je . Ich rozdiel je .

5. Súčet čísel 4,18 a 2,907 je . Ich rozdiel je .