Stavba

Mixed-up sentence exercise

Napíš poradie činností pri postavení budovy. Vlož na riadok postupnosť, akou stavbu postavíš - zoraď slová za sebou.